• ارسال
  • خبر بده
  • مقایسه
  • تغییرات

تابلو فرش تاپستری

تابلو فرش تاپستری

قیمت محصول: تومان ۷۲,۰۰۰

معرفی کوتاه

تابلو فرش تاپستری

به طور کلی این نوع بافته ها در ابعاد و حجم های کوچک و دیوار کوب و احجام پیکرمانند کاربردی همچون تابلوهای نقاشی و مجسمه را دارد بافته می شود.و جهت زیبایی ساز محیط و گرمی دهنده ی فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد. چله ی آن از پنبه و نخ آن از کاموا می باشد.

تابلو فرش تاپستری

تاپستری واژه انگلیسی است و در زبان فرانسوی به آن تاپستری می گویند و به معنای پارچه ای است با بافت ساده (گلیم بافت) که پود آن روی تار را به طور کامل بپوشاند و نقش های متفاوتی ایجادکند .