• ارسال
  • خبر بده
  • مقایسه
  • تغییرات

تبار شناسی شعر ایذه

کتاب تبار شناسی شعر ایذه

قیمت محصول: تومان ۳۵,۰۰۰

معرفی کوتاه

تبار شناسی شعر ایذه

تبار شناسی شعر ایذه (از روزگار کهن تا کنون) نویسنده : مسعود سعادتی

کتاب با با مقدمه ای تاریخی -اجتماعی از شهر ایذه آغاز و شرح کوتاه ای از زندگی نامه و آثار 40 شاعر ایذه ای تبار از ق سوم تاکنون ارایه می کند

سومین کتاب از سری کتاب های طرح 50 گنج ایذه منتشرشد

سومین کتاب از سری کتاب های طرح 50 گنج ایذه منتشرشد

تبار شناسی شعر ایذه (از روزگار کهن تا کنون) نویسنده : مسعود سعادتی

کتاب با با مقدمه ای تاریخی -اجتماعی از شهر ایذه آغاز و شرح کوتاه ای از زندگی نامه و آثار 40 شاعر ایذه ای تبار از ق سوم تاکنون ارایه می کند