• ارسال
  • خبر بده
  • مقایسه
  • تغییرات

کوزه سفالی نقطه کوبی

قیمت محصول: تومان ۴۰,۰۰۰

معرفی کوتاه

کوزه سفالی نقطه کوبی

جنس: سفال، نقطه کوبی شده
ارتفاع محصول: 18 سانت